Szanowni Państwo

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LOTKA” Gmina Olsztyn zwraca się z uprzejmą prośbą o rzeczowe lub finansowe wsparcie działalności statutowej Klubu z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowań do obozów, zawodów sportowych. W zamian oferujemy Państwu reklamę zewnętrzną na plakatach, ulotkach, koszulkach, dresach, stronie internetowej Klubu oraz reklamę wewnętrzną podczas imprez.

Klub zarejestrowany został w dniu 16.10.2014 r., uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527303. Prowadzi treningi dla dzieci i młodzieży trzy razy w tygodniu po dwie godziny w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie przez wykwalifikowanych trenerów. Zawodnicy Klubu uczestniczyli już w trzech turniejach Młodych Adeptów z sukcesami.

Celem Klubu jest branie czynnego udziału w turniejach na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz możliwość organizacji ferii zimowych i obozu letniego. Dodatkowo priorytetem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie działania Klubu, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Planowana działalność sportowa Klubu będzie wymagała jednak ponoszenia znacznych kosztów z których ogromem, bez pomocy sponsorów nie będziemy mogli sobie poradzić. Dlatego liczymy na zrozumienie oraz pomoc Ludzi Dobrej Woli, do których się o taką pomoc zwracamy. Pragniemy osiągać jak najlepsze wyniki sportowe, godnie reprezentować Klub w zawodach sportowych, aby rozsławić nasz Klub i Gminę Olsztyn. Może kiedyś, któryś z zawodników osiągnie mistrzostwo sportowe i na zawsze w sercu pozostanie mu pamięć, gdzie zaczynał swoją karierę.

Nie obejdzie się to jednak bez koniecznej i niezbędnej dla nas pomocy finansowej. Dlatego prosimy o wsparcie pieniężne, które można dokonać wpłacając środki pieniężne do kasy Klubu lub na rachunek bankowy Klubu prowadzony przez ING Bank numer: 57-1050-1142-1000-0090-3044-8824

Szczegóły współpracy podawane będą pod numerem telefonu:
Adam Mofina 501-681-100 lub Justyna Knysak 692-625-425

Za okazane wsparcie już dziś składam serdeczne podziękowania.

Ze sportowym pozdrowieniem !
Zarząd Klubu