Celem Klubu jest:
1. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
2. wspieranie i propagowanie rozwoju kultury fizycznej mieszkańców gminy Olsztyn oraz innych miejscowości a także rozwoju zainteresowań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki na terenie swojego działania,
3. promowanie wśród mieszkańców gminy Olsztyn oraz innych miejscowości sportu, rekreacji, turystyki oraz zdrowego stylu życia,
4. prowadzenie działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz podmiotów gospodarczych, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
5. prowadzenie i promocja wolontariatu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”