Osoby działające w wolontariacie:

  • Nicole Knysak
  • Julia Jackowska
  • Agnieszka Lipowska – Mofina
  • Adam Mofina
  • Iwona Kanik
  • Artur Bramora
  • Iwona Pilarz
  • Robert Wojtaszczyk
  • Rodzice