W skład Zarządu wybrani zostali :
1) Tomasz Jackowski – Prezes Zarządu
2) Justyna Herman – Wiceprezes Zarządu
3) Joanna Jackowska – Sekretarz
4) Adam Mofina – Członek Zarządu
5) Artur Bramora – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali :
1) Iwona Pilarz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2) Iwona Kanik – Członek Komisji Rewizyjnej
3) Robert Wojtaszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej