Od środy  (20.05.2020) wznawiamy zajęcia dla dzieci oraz od czwartku (21.05.2020) dla dorosłych.

Zajęcia odbywać się będą przy zachowaniu zasad:

1. każdy chcący skorzystać z zajęć (w imieniu osób nieletnich rodzic / opiekun prawny) winien podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w zajęciach, którego wzór zamieszczony jest tutaj (Zgoda rodziców)

2. weryfikacja przez trenerów liczby osób na zajęciach

3. obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie osób towarzyszących/rodziców zawodników

4. na terenie obiektu obowiązuje zasłanianie twarzy, twarz może zostać odsłonięta na czas zajęć

5.brak możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) – w korytarzu zostanie przygotowana ławeczka na pozostawienie wyłącznie zmiennego obuwia

6. rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym

7. przed wejściem na zajęcia oraz po zajęciach udostępnimy środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, a każdy z uczestników jest obowiązany do dezynfekcji rąk i sprzętu

8. po zakończeniu zajęć nastąpi dezynfekcja sprzęt sportowego

9. będzie prowadzona lista dzieci / dorosłych chcących uczestniczyć w zajęciach wraz z mierzeniem temperatury

10. istotne jest zachowanie dystansu społecznego minimum 2 metrów

11. po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się)

12. do odwołania nie prowadzimy wypożyczania sprzętu badmintonowego / sportowego.