7 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Częstochowie Starosta Krzysztof Smela, członek Zarządu Jan Miarzyński i naczelnik Wydziału EZK Janusz Krakowian oraz wiceprzewodniczący Śląskiego Zrzeszenia LZS Jacek Staniewski, wręczyli symboliczne wyróżnienia sportowe Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Częstochowie.
Wyróżniono zasłużonych zawodników, trenerów i działaczy. Z naszego Klubu zostali wyróżnieni:
Zawodnicy: Mikołaj Kuziorowicz, Dominik Tutaj, Antoni Mofina
Działacze: Artur Bramora – Członek Zarządu Klubu
Serdecznie gratulujemy !