Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LOTKA” Gmina Olsztyn rozpoczął realizację zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach, gmina Olsztyn”. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane: boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa, badmintona, piłko chwyty oraz osprzęt sportowy. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na maj tego roku.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dokument –  BUDOWA BOISKA

Partnerzy wydarzenia

Dołączone zdjęcia