23 czerwca 2018 r. mieszkańcy, grono pedagogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biskupicach.

Powstałe boisko ma wymiary  31 m x 20 m. Inwestorem było Stowarzyszenie ULKS ,,Lotka” Gmina Olsztyn. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 351.880,20 zł, z czego 153.363,00 zł pozyskano ze środków Partnerstwa Północnej Jury z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizatorami wydarzenia byli:

Gmina Olsztyn, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, ULKS ,,Lotka” Gmina Olsztyn.

Otwarcie odbyło się na placu szkolnym i było połączone z Festynem Szkolnym. Gości powitała p. o. dyrektora szkoły – Dorota Tomzik. W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Olsztyn – Tomasz Kucharski, przewodniczący Rady Gminy Olsztyn – Zbigniew Banaszak, radni Rady Gminy Olsztyn – Barbara Kuśmierska, Waldemar Kondys, Marcin Poch, radna Rady Powiatu Częstochowskiego – Joanna Alina Haładyn, prezes Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury – Halina Palarz, Zarząd Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ,,Lotka” Gmina Olsztyn, poseł VII kadencji – Artur Bramora, sołtys Biskupic – Włodzimierz Bieniek, sołtys Kusiąt – Gabriela Klimek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Olsztynie – Grażyna Bednarek i dyrektor Szkoły Podstawowej w Zrębicach – Grzegorz Trąbski.

Po powitaniu, wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Olsztyn, Zbigniewem Banaszakiem i prezesem ULKS ,,Lotka”, Tomaszem Jackowskim dokonali przecięcia wstęgi.

W krótkim przemówieniu Tomasz Kucharski wyraził radość z oddania do użytku nowoczesnego obiektu sportowego, przeznaczonego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, tenisa ziemnego i badmintona. Boisko będzie służyło wszystkim mieszkańcom Biskupic i Biskupic Nowych, zarówno na co dzień, jak i podczas zajęć wychowania fizycznego.

Głos zabrała również radna Joanna Alina Haładyn, która w ciepłych słowach odniosła się do powstania kolejnego, nowoczesnego boiska w Gminie Olsztyn.

Po przemówieniach proboszcz Parafii Choroń, ks. Jan Lisiecki poświęcił nowopowstały obiekt.

Dalszą część uroczystości poprowadziła Jadwiga Blaszkiewicz. Samorządowcy wzięli udział w konkursie rzutu piłką do kosza. W zaciętej rywalizacji zwyciężyła Barbara Kuśmierska, drugie miejsce przypadło Tomaszowi Jackowskiemu, a na trzeciej pozycji uplasował się Waldemar Kondys. Konkurs sędziował  koordynator ds. Sportu w Gminie Olsztyn, Roman Radecki.

Kolejnym punktem programu sobotniej imprezy były występy uczniów miejscowej szkoły, mecz ,,Mama kontra Tata” oraz przedstawienie rodziców pt. ,,Nowoczesny Kopciuszek”. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Biskupice zaprezentowała swoją sprawność na nowym torze przeszkód. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy akompaniamencie i śpiewie Leszka Jeziorskiego.

Powiązana galeria