W związku z wpłynięciem pytań do treści zapytania ofertowego, prowadzonego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy na zadanie pn „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach, gmina Olsztyn”, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia termin składania ofert:

http://download.ulks-lotka.pl/wyjasnienie_oraz_zmienia_termin_skladania_ofert_zapytania_ofertowego.pdf