Wszyscy zawodnicy, którzy jadą na obóz do Straszęcina wyjazd o 8.00 rano w poniedziałek 17.08.2020 r.

Zawodnicy którzy nie jadą widzimy się z Wami 26.08.2020 r., o godzinie 16.00-18.00.