Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,LOTKA” gmina Olsztyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach, gmina Olsztyn.  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest pod adresami:

http://download.ulks-lotka.pl/dokumentacja.zip

http://download.ulks-lotka.pl/zalaczniki.zip

http://download.ulks-lotka.pl/zapytanie_ofertowe.pdf