LOTKA
Lotka jest wykonana z materiałów naturalnych i/lub syntetycznych. Charakterystyka lotu lotek wykonanych z dowolnych materiałów jest ogólnie podobna do lotek wykonanych z naturalnych piór z korkową podstawą pokrytą cienką warstwą skóry.

Lotka piórowa.
Lotka ma 16 piór zamocowanych w podstawie.
Pióra mają jednakową długość od 62 do 70 mm mierząc od koniuszków piór do powierzchni
podstawy.
Koniuszki piór są ułożone w okrąg o średnicy od 58 do 68 mm.
Pióra są mocno związane nicią lub innym odpowiednim materiałem.
Podstawa ma średnicę od 25 do 28 mm i jest zaokrąglona na spodzie.
Lotka waży od 4,74 do 5,50 g.

Lotka niepiórowa.
„Koszyczek” lub symulacja piór z materiałów syntetycznych zastępuje naturalne pióra.
Z powodu różnic w ciężarze właściwym i innych właściwościach materiałów syntetycznych w
porównaniu z piórami dopuszczalna jest różnica do 10%.
Uwzględniając niezmienność ogólnych właściwości szybkości i lotu modyfikacje powyższych parametrów lotek mogą zostać przyjęte za zgodą Związku Narodowego, którego to dotyczy tam, gdzie warunki atmosferyczne spowodowane wysokością lub klimatem powodują, że lotka standardowa jest nieodpowiednia.