Wpis na listę instruktorów dyscypliny sportu – badminton w Polskim Związku Badmintona, numer legitymacji instruktora 34/I/S/B/2014.

Numer licencji zawodnika w ewidencji Polskiego Związku Badmintona J4935.