Wpis na listę instruktorów dyscypliny sportu – badminton w Polskim Związku Badmintona, numer legitymacji instruktora 35/I/S/B/2014.

Uprawnienia pedagogiczne.

Numer licencji zawodnika w ewidencji Polskiego Związku Badmintona K0101.